Intermedius: expert in portfoliomanagement

Intermedius is een ambitieus implementatie adviesbureau dat organisaties adviseert bij het inrichten van portfoliomanagement, met als doel deze organisaties wendbaar te maken en hen van grip en inzicht te voorzien. Zodat er gestuurd kan worden op het doen van de juiste projecten en op de gewenste baten die de projecten moeten opleveren. Dit kan betrekking hebben op Research & Development, complexe programma’s, permanente veranderorganisaties en allianties. Door het inzetten van onze expertise, onze eigen modellen en instrumenten zorgen we dat organisaties met een positieve energie in beweging zijn. Hierbij geloven wij in een dynamiek waar grip en flexibiliteit hand in hand kunnen gaan en het verbinden van mensen en hun expertise centraal staat. Bij ons kun je terecht voor professioneel advies, het ontwikkelen van professionals die werken in een portfolio-omgeving en de implementatie van veranderingen door ervaren project- en programmamanagement. Met meer dan 300 opdrachten uitgevoerd in verschillende branches behoren wij tot de experts binnen dit vakgebied.

Zo sterk als de zwakste schakel
Onze overtuiging is dat een organisatie zo sterk is als zijn zwakste schakel. Wij brengen de afhankelijkheden in kaart en ondersteunen organisaties bij het maken van keuzes en gedragen besluiten. Een effectieve veranderaanpak speelt in op het samenspel van harde en zachte elementen, met organisatiestructuur & processen enerzijds en organisatiecultuur & gedrag anderzijds. Ons PPM volwassenheidsmodel brengt dit samenspel in kleine, heldere stappen in kaart.  
 

Succesvol portfolio drie aandachtsgebieden
Portfolio- en programmamanagement kent drie gebieden: richten, inrichten en verrichten. In een ideale situatie sluit uw organisatiestrategie één op één aan op de geïnitieerde projecten en programma’s, is er een heldere aansturing en rolneming. De werkelijkheid is veelal grilliger en complexer. Toch kunt u uw portfolio-omgeving stap voor stap optimaliseren, op basis van verbeterpunten op de korte en lange termijn, zodat de baten gerealiseerd worden en risico’s tijdig worden geadresseerd. Zo ontwikkelt uw organisatie zich tot een dynamische en lerende organisatie, die snel en adequaat inspeelt op veranderingen in de markt, maatschappij en wetgeving.

 

Opdrachten

Intermedius blog

 Intermedius organiseert een tweedaagse masterclass waarin u leert hoe u portfoliomanagement...
Medio 2015 is ING Domestic Bank NL (DBNL) van traditioneel projectmanagement naar Agile overgestapt...

Twitter

RT @Managementsite: Emotiemanagement: Omgaan met stress, machtsspelletjes en manipulaties: https://t.co/lCMUHUbJYB
RT @VincentvKleef: Wegens sterke groei zoeken wij een consultant portfoliomanagement! #vacature #portfoliomanagement #consultant https://t…